L o a d i n g
Шинжлэх Ухааны Академи

ХҮРЭЭЛЭНГҮҮД

Шинжлэх ухааны академи
Археологийн хүрээлэн
Биологийн хүрээлэн
Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн
Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэн
Геологийн хүрээлэн
Математик, тоон технологийн хүрээлэн
Одон орон, геофизикийн хүрээлэн
Олон улсын харилцааны хүрээлэн
Түүх, угсаатны зүйн хүрээлэн
Хими, химийн технологийн хүрээлэн I
Хими, химийн технологийн хүрээлэн II
Хэл зохиолын хүрээлэн
Палентологийн хүрээлэн
Физик, технологийн хүрээлэн
Философийн хүрээлэн